Sessies

De komende tijd worden hieronder steeds meer sessies uitgelicht. Voor een totaaloverzicht kunt u het programma bekijken.

Plenair
09:45 - 10:00

Opening door dagvoorzitter

Plenair
10:00 - 10:30

Wat kunnen cure en care van elkaar leren bij kwaliteitsverbetering?

Het worden spannende tijden. De samenleving wil betere zorg tegen lagere kosten. Dat vraagt leiderschap om continu met elkaar kwaliteit te verbeteren met oog voor betaalbaarheid. Kwaliteit verbeteren komt neer op samen leren in een open omgeving. Cure en care kunnen hierin veel van elkaar leren. De cure is sterk in richtlijnen en indicatoren en de care in het rekening houden met context van mensen. De combinatie van die twee zou weleens een ijzersterke mix kunnen zijn.

Jan Kremer

Jan Kremer is gynaecoloog en heeft een passie voor patiëntgerichte kwaliteit en innovatie. Hij is hoogleraar patiëntgerichte innovatie en adviseur van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Daarnaast is hij adviseur bij Strategy&, lid van de Raad van Toezicht van het OLVG, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Hij is jarenlang hoofd geweest van het Nijmeegse IVF-team en initieerde in 2003 de 'Digitale IVF Poli' en in 2009 ‘MijnZorgnet.nl’, een platform voor peroonlijke gezondheiddossiers. Hij begeleidde 24 promovendi en is (mede-)auteur van ongeveer 200 wetenschappelijke publicaties.

Plenair
10:30 - 11:00

De waarde van het patiëntenperspectief

Iedere dag wordt gemeten wat de kwaliteit van zorg is. Verpleegkundigen zetten kruisjes op lijsten, dokters vinken hokjes aan en stafmedewerkers schrijven de één na de andere verantwoording. Allemaal om ervoor te zorgen dat kraakhelder wordt hoe de zorg voor de patiënt is. ‘Hoe is de zorg voor de patiënt?’ Is dat niet een vraag die vooral aan de patiënt zelf gesteld moet worden? Vroom neemt u mee in een persoonlijk verhaal over de waarde van het patiëntenperspectief en de mogelijkheden van samenwerken met ervaringsdeskundigen.

Anne-Miek Vroom

Drs. Anne-Miek Vroom, medisch socioloog, adviseert en inspireert organisaties om een betere verbinding met de patiënt te bewerkstelligen. Daarbij maakt zij zowel gebruik van wetenschappelijke kennis, inzichten uit de werkpraktijk, als haar eigen patiëntervaring. Zij is een veelgevraagd keynote spreker en trad op tijdens bijvoorbeeld de Europese eHealth week, Emerce eHealth, TEDxNijmegen en binnen TV programma’s als de Verwondering. Sinds 2016 is Anne-Miek lid van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland. Hiernaast is ze lid van het Bestuur van Health Valley.

Plenair
13:15 - 14:15

Bereiken van verandering ondanks tegenkrachten

Hoe kunt u veranderen als u inmiddels zelf als kwaliteitsadviseur of -manager onderdeel bent van de organisatie die moet veranderen? Shirine helpt u een voet tussen de deur te krijgen op plekken waar dat lastig is; uw eigen waarheden te kraken en daarmee de vastgezette patronen in uw organisatie.

Deze inspiratiesessie geeft antwoorden op vragen als:

Hoe kraakt u uw eigen waarheden en daarmee de vastgezette patronen in uw organisatie?
Hoe krijgt u een voet tussen de deur op plekken waar u niet welkom bent?
Hoe contracteert en organiseert u de condities om succesvol te kunnen veranderen?
Hoe beïnvloedt u de tegenkrachten die u ontmoet effectief?
Hoe gaat u minder snel en minder hard rennen?

Shirine Moerkerken

Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Ze traint collega adviseurs in het vak van interventiekunde. Ze is auteur van het boek 'Hoe ik verander; anders interveniëren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken' en richtte in 2008 Strange | Strategy and Change (www.strange.nl) op.

Plenair

Publieke opinie, niet te onderschatten!

Publieke informatie over kwaliteit en veiligheid in de zorg is in ruime mate op het internet te benaderen, weet Pim van Gool. Maar kunnen burgers de gegevens die zij voorgeschoteld krijgen wel op waarde schatten? vraagt hij zich af. In zijn bijdrage aan het KiZ-congres, waar hij op persoonlijke titel zal spreken, werkt hij dit vraagstuk dieper uit.

Prof. dr. W.A. van Gool

Prof. dr. W.A. van Gool is sinds 1 september 2012 voorzitter van de Gezondheidsraad. Pim studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar op dierexperimenteel onderzoek naar hersenveroudering, verricht bij het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in de gezondheidszorg en wetenschap. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar in de neurologie, in het bijzonder de dementieën.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.