Sessies

De komende tijd worden hieronder steeds meer sessies uitgelicht. Voor een totaaloverzicht kunt u het programma bekijken.

Workshop sessies 3

Peer support helpt

Peer support – collegiale ondersteuning – is een systeem waarmee zorgprofessionals in de gezondheidszorg elkaar opvangen wanneer zij betrokken zijn geweest bij een ernstige fout dan wel incident. Essentieel is een proactief systeem waarbij een getrainde ‘peer supporter’ de betrokkene benadert en een luisterend oor biedt wanneer diegene dit wenst. Het peer-supportprogramma is inmiddels ruim twee jaar actief in het UMCG. Grondlegger professor Erwich deelt met u de eerste ervaringen in dit peer-support-programma tijdens deze workshop.

Prof. Jan Jaap H.M. Erwich

Professor Erwich (1958) is hoofd verloskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Als gynaecoloog-obstetricus heeft hij een focus op de achtergronden en preventie van babysterfte en zorg voor ouders. Hij was de eerste directeur van de stichting Perinatale Audit Nederland, voor de organisatie van het bespreken van babysterfte in alle ziekenhuizen in Nederland. Hij was een voorzitter van de International Stillbirth Alliance, en organiseerde hun internationale congres in 2014 in Amsterdam. Promotie onderzoek (1991, Rijksuniversiteit Leiden, Cum Laude) ging over arachidonzuur metabolisme in de placenta en er volgde een research project over embryonale en foetale groei bij het Robinson Institute, Adelaide, Australie. Sedert 2000 is hij projectleider van een aantal projecten over babysterfte, placenta afwijkingen en kwaliteit van de verloskundige zorg. Nog steeds volledig actief in de patiëntenzorg en voorzitter van de commissie calamiteiten patiëntenzorg van het UMCG, en in die hoedanigheid heeft hij het Peer-support programma binnen het UMCG vormgegeven.

Workshop sessies 3

Van praten over kwaliteit naar doen

Het is geen nieuwe boodschap. In een context waarin het systeem efficiency meer bekrachtigt dan patiëntvriendelijkheid blijkt het moeilijk maar gelukkig niet onmogelijk om te doen wat deugt en deugd doet. Ziekenhuizen raken nu soms verstrikt in een web van belangen, eisen vanuit externe partijen en een teveel aan glanzend instrumentarium, mooie methodieken en middelen die hen afleiden van de enig juiste focus: de patiënt en wat die nodig heeft. Gea en Jacqueline gaan samen met de deelnemers op zoek hoe je kunt spelen met de regels en minder volgens de regels; van plan en do naar act en reflect.

Gea Hartman

Gea Hartman is adviseur Kwaliteit en Veiligheid in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Na haar jarenlange ervaring in de zorg als verpleegkundige (CCU / IC) en leidinggevende (IC, farmacie en acute zorg) is zij in 2013 begonnen bij de stafafdeling kwaliteit en expertise. In 2014-2015 heeft ze deelgenomen aan de leergang van de opleiding kwaliteitsfunctionaris (OKF). Hierin heeft ze veel kennis van relevante methoden opgedaan. Ze heeft zich ontwikkeld tot een professional die ook vanuit het patiënten / klant perspectief naar kwaliteitsverbetering blijft kijken.

Jacqueline de Vos

Jacqueline de Vos is adviseur kwaliteit, veiligheid & innovatie. Ze werkt in het Albert Schweitzer ziekenhuis en ondersteunt afdelingen bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid. Zij leidt de implementatie van NIAZ QMentum. De nieuwe visie op het auditprogramma, gebaseerd op tracermethodiek, heeft zij mede opgezet en geïmplementeerd. Organisaties helpen om continu en aantoonbaar te verbeteren en te verankeren wat goed gaat, dat is haar drive.

Workshop sessies 3

Documentenbeheer: continue verbetering

Onze “digitale” documentsystemen zijn vaak nog heel klassiek opgebouwd. Ze blijven gebouwd en gestructureerd volgens het klassieke “map” of “folder” systeem. Dit bevordert geenszins de gebruiksvriendelijkheid van onze digitale documentbeheersystemen: het frustreert de gebruiker. En het gevolg is dat hij het systeem uiteindelijk links laat liggen. Hoe komt het toch dat onze documentbeheersystemen niet zijn opgebouwd à la Google? Zodat documenten intuïtief en makkelijk benaderbaar zijn en vindbaar. Weg met de bestandsmappenstructuur! En op naar een systeem waarin mijn gebruikers vlug en intuïtief vinden wat ze zoeken en dat mij als beheerder leert wat er wordt gezocht en bekeken. Zo wordt mijn documentenbeheer een systeem voor continue bijsturing en verbetering.

Dirk van Pamel

Dirk Van Pamel is stichter, bezieler en zaakvoerder van Ockham. Zijn opleiding en focus is al meer dan 25 jaar gericht op het gebruik van software als ondersteuning en middel tot verbetering van communicatie in bedrijven en organisaties. Zijn expertise richt zich meer dan 15 jaar op het bouwen en integreren van intranet en zoekrobots als communicatieplatform in QESH-systemen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid ervan, de eenvoud in het beheer, een snelle vindbaarheid en een gemakkelijke integratie tussen de processen en de documenten.

Workshop sessies 3

Een greep uit de PROM-toolbox

Het selecteren en toepassen van een PROM vraagt om een zorgvuldig proces. Simone van Dulmen vertelt u over de nieuw ontwikkelde PROM-toolbox. Deze ondersteunt met een helder overzicht van de te zetten stappen in het selecteren van een geschikte PROM en de toepassing daarvan in de zorg.

Simone van Dulmen

Simone van Dulmen werkt als onderzoeker en projectleider bij het Scientific Center for Quality of Healthare (IQ healthcare) van het Radboudumc in Nijmegen. Haar onderzoek is gericht op implementatie en evaluatie van de kwaliteit van de zorg. Specifieke focus van haar onderzoek is het evalueren van uitkomsten in de zorg, met onder andere patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs). Daarnaast is zij als projectleider verbonden aan het NFU programma ‘Doen of laten’ dat gericht is op het terugdringen van onnodige zorg.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.